Filtres d'aigua

Filtre d’aigua 2 etapes

Equip purificador d'aigua amb un tractament de filtració compost per dues etapes: Filtre de sediments i filtre de carbó bloc activat.

Filtre d’aigua 3 etapes

Equip purificador d'aigua amb un tractament de filtració compost per tres etapes: Filtre de sediments, filtre carbó activat granular, i filtre carbó bloc activat

Filtre d’aigua ultraviolada 2 etapes

Equip purificador d'aigua amb un tractament de filtració compost per dues etapes més un tractament ultraviolat: Filtre de sediments, filtre de carbó bloc activat, i llum ultraviolada germicida.

Filtre d’aigua ultraviolada 3 etapes

Equip purificador d'aigua amb un tractament de filtració compost per tres etapes més un tractament ultraviolat: Filtre de sediments, filtre carbó activat granular, filtre carbó block activat, i llum ultraviolada germicida.


MENÚ DE NAVEGACIÓ

TERRASSA - 937 88 34 22
TIENDA - 626 19 53 44
MÒBIL - 626 19 53 44