Fonts d'aigua

Font d’aigua Inox Filtració

Simple i rendible, el model Columbia Inox per filtració és una eficaç font d'aigua per a empreses que subministra només aigua freda amb els seus dos pràctics sortidors (polsador i aixeta). Aquesta font d'aigua es connecta directament a la presa de xarxa, i té una capacitat de producció de 22 l / h. El seu tractament per filtració de 3 etapes és capaç de generar aigua pura i en òptimes condicions.

Font d’aigua inox osmosis

El dispensador d'aigua Inox osmosi inversa resulta ideal per a ambients i zones públiques, sales d'espera, i centres comercials, és una font d'aigua per a empreses i oficines que subministra aigua freda, i temperatura ambient, aquesta font d'aigua porta un tractament per osmosi inversa de 5 etapes per obtenir aigua potable de qualitat per a tot el personal de l'empresa o comerç i els seus visitants.

Font d’aigua Black

El model Black representa una font d'aigua per a oficines, on podrà triar un sistema de tractament d'aigua per osmosi de gran qualitat, o també per filtració, aquesta font d'aigua integra un servei d'aigua a 3 temperatures (natural, freda i calenta ). L'aigua es serveix a través dels seus 2 polsadors de got, el model Black compta també amb un còmode dispensador de gots integrat.

Font d’aigua Pure Blue

La font d'aigua Pure Blue porta un sistema de purificació per mitjà d'osmosi inversa o també per filtració, aquesta font d'aigua per a hotel, gimnàs, residència, hospital, etc., està dissenyada per al subministrament d'aigua purificada a 3 temperatures (natural , freda i calenta). Aquest dispensador d'aigua per a oficina i empreses porta dos polsadors de got i protector d'aixetes antibacterià.


MENÚ DE NAVEGACIÓ

TERRASSA - 937 88 34 22
TIENDA - 626 19 53 44
MÒBIL - 626 19 53 44